Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27), każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego produktu, każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Jak złożyć reklamację?

Reklamację można złożyć za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] lub tradycyjnie pocztą na adres producenta. Do zgłoszenia prosimy dołączyć opis problemu oraz dowód zakupu.

Czas rozpatrzenia reklamacji

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia Twojej reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz czas ten może się wydłużyć, o czym zostaniesz niezwłocznie poinformowany.

W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa będą niemożliwe, zaoferujemy zwrot równowartości produktu lub zniżkę na kolejne zakupy.